Gyakornokok alkalmazása a Trixon-B Kft-nél

 

A TRIXON-B Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.  a „Gyakornokok alkalmazása a Trixon-B Kft-nél” című, GINOP-5.2.4-16-2016-00498 azonosítószámú pályázata során 11.105.128.- Ft vissza nem térítendő támogatást nyert a „Gyakornoki program pályakezdők támogatására” című pályázati kiíráson. A projekt keretében 5 fő pályakezdő foglalkoztatására került sor a vállalat edelényi és damaki telephelyén.

A támogatás mértéke 100%.

A felvett gyakornokok autószerelő, értékesítő és recepciós munkakörben kerültek foglalkoztatásra 2017.03.01. és 2018.06.11. között. A pályázatban elnyert támogatást a foglalkoztatáshoz kapcsolódó költségek finanszírozására; a gyakornokok bér- és járulékköltségeihez, valamint eszközbeszerzésre használtuk fel. A projekt megvalósítása során két szakember került kijelölésre, aki vállalati gyakornoki kapcsolattartóként szakmai, segítő, értékelő, utógondozó, a gyakornoki foglalkoztatást dokumentáló és teljesítményértékelői szerepkört töltött be a fiatalok mellett. A szakképzésben megszerzett tudás és készségek gyakorlati hasznosításával kapcsolatos közvetlen foglakoztatói és gyakornoki visszajelzések biztosítása érdekében a projekt teljes időtartama alatt kapcsolatot tartottunk az egri Szakképzési Centrummal.

A projekt eredményeként létrejött új munkahelyeken a támogatottak 9 hónap alatt megszerezve szakmai tapasztalatukat, tovább foglalkoztatva hosszú távon erősítik a vállalatunkat. A gyakornokok felvétele a foglalkoztatottak számának nettó növekedését eredményezte a felvételt megelőző 12 hónap átlagához viszonyítva.

A projekt eredményeként 5 fő gyakornok, valamint 2 fő vállalati kapcsolattartó foglalkoztatása történt 9 hónapon keresztül.

logo-esza

A projekt hozzájárult a szakképzésből kilépő fiatalok elhelyezkedésének, munkatapasztalat szerzésének elősegítéséhez, a fiatalok valódi munkatapasztalatot szerezhettek, ezáltal javult foglalkoztathatóságuk és hosszabb távú munkaerő-piaci esélyeik.