Adatvédelmi nyilatkozat

A honlapon található minden tartalom a Trixon-B Kft. tulajdonát képezi.

Az oldal látogatottsági és webanalitikai mérését külső, független auditáló szolgáltatás (Google Analytics) végzi, mely úgynevezett cookie-kat, más néven sütiket küld a látogató böngészőjének. A mérési adatok kezeléséről a http://www.google.com/intl/hu/analytics weboldalon lehet részletesen tájékozódni.

 

Adatkezelési irányelveink

A foglaláskor megadott adatokat az érvényes törvényi előírásoknak megfelelően bizalmasan kezeljük, harmadik félnek azt át nem adjuk. Az adatvédelmi elveink az 1992. évi LXIII. törvény és az 1998. évi VI. törvény figyelembevételével kerültek kialakításra.

 

Az adatkezelő adatai

Trixon-B Kerskedelmi és Szolgáltató Kft.
Székhelye: 3780 Edelény 017/12. hrsz.
Cégjegyzékszáma: 05-09-004443
Adószáma: 11384441-2-05

Tel.: 06 30 240 7613
E-mail: kapcsolat@sappusztaipanzio.hu
Weblap: www.sappusztaipanzio.hu

 

Az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama

A www.sappusztaipanzio.hu weboldal látogatói:

Az adatkezelés célja: a honlap zavartalan működésének biztosítása, a visszaélések megakadályozása.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, illetve az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.
Az adatkezelés időtartama: a honlap megtekintésétől számított 180 nap.

 

Az érintett jogai

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve törlését az adatkezelő elérhetőségein. Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen a vonatkozó törvényekben meghatározott esetekben.

 

Jogorvoslati lehetőségek

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni, cím: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., weblap: www.naih.hu